dimanche, janvier 29, 2012

نگارنده به دلیل برخی مسائل، این وبلاگ را تا اطلاع ثانوی به‌روز نخواهد کرد. طبعاً تکیه‌ی این جمله بر روی «این وبلاگ» است. آخر ماها مریض نوشتن‌ایم.

2 commentaires:

Farbud a dit…

آخی. یادش بخیر. اطلاع ثانویت رو بنداز جلو، یا لینک باقی مکان‌ها رو بده. یادمه قشنگ بار اولم که اومدم اینجا رو.

Anonyme a dit…

نگارنده جان ما اشتراک داریم اینجا از قدیم و ندیم آدرس این وبلاگ خیلی وقته داریم آدرس اون وبلاگ رو بده قربوkj زوربا