jeudi, janvier 24, 2008

فکر نکن نمی‌بینم بار زندگی افتاده روی دوش تو. برای همین است لابد که من این روزها شانه‌هام بد درد می‌کنند.

2 commentaires:

دزدکی a dit…

آها

علي‌رضا a dit…

زرنگ‌اي؟ عمراً جواب‌ات رو اين‌جا نمي‌دم... :D